Behalve personenauto's is er nog een voertuig dat veel uitlaatgassen produceert: de vrachtwagen. En ook bij de vrachtwagens haalt de overheid de teugels aan. Nieuwe vrachtwagens moeten in 2025 15 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019 en in 2030 30 procent. De EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn dat overeengekomen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt de maatregel. De truckfabrikanten op hun beurt zijn minder gelukkig over het besluit. Volgens hen ontbreekt een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 

We ontvingen een link van Peter de Vries, CEO van Transportbedrijf G. Snel BV. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Logistiek.nl.

Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de emissie van broeikasgassen van vrachtwagens. Dat is nodig om de klimaatdoelen halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het gaat om vier categorieën vrachtwagens die samen 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand dekken. Ook bussen vallen onder de nieuwe norm.

‘Stimulans voor truckfabrikanten’

Er komt daarnaast een systeem om fabrikanten te stimuleren vrachtwagens met nul of een heel lage CO2-uitstoot op de markt te brengen. De toekomst van schonere vrachtwagens zal worden voortgedreven door innovatie, zegt GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout tegen ANP. Eickhout was bij de onderhandelingen betrokken. Dit is een kans voor de Europese truckindustrie om innovatie te omarmen en haar mondiale leiderschap in schone voertuigen te versterken, reageerde EU-commissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie).

35 procent CO2-reductie in 2030

De uitstootnorm is na lang onderhandelen tot stand gekomen. Het Europees Parlement stemde in november voor een reductie van 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030, vergeleken met 2019, maar de lidstaten wilden zover niet gaan. De Europese Commissie komt over drie jaar met voorstellen voor doelstellingen voor na 2030. Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6 procent van de totale Europese CO2-uitstoot. Landen als China, Canada, Japan en de VS kennen al uitstootnormen voor vrachtwagens.

ACEA: zorg over oplaadpunten

De Europese brancheorganisatie ACEA is bezorgd over de haalbaarheid van de gestelde doelstellingen. Die zijn erg ambitieus, vinden truckbouwers. Volgens hen kan de industrie dit niet alleen. De Europese lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat er in alle landen bijvoorbeeld voldoende oplaadpunten voor alternatief aangedreven vrachtwagens zijn. De bezorgdheid van ACEA komt voort uit het feit dat op dit moment een dergelijke infrastructuur vrijwel geheel ontbreekt. Uit gegevens blijkt dat er momenteel geen openbare oplaad- of tankinfrastructuur is die geschikt is voor elektrische of waterstoftrucks. Zelfs in het geval van specifieke tankstations voor aardgas (CNG en LNG) blijft de beschikbaarheid erg laag en fragmentarisch in heel Europa.

Inzetten op CO2-arme brandstoffen

TLN zegt in een reactie de maatregelen te steunen. De organisatie stelt verder dat de transportsector zero emissie op termijn als stip op de horizon heeft gezet. “Dat is technisch voorlopig nog niet mogelijk voor zwaardere vrachtauto’s die gebruikt worden voor langere afstanden. Tot die tijd is het dus belangrijk dat zulke vrachtwagens zo zuinig mogelijk rijden en dat er CO2-arme duurzame brandstoffen gebruikt worden”, aldus TLN.

Formele goedkeuring Europees parlement

Na dit voorlopig politiek akkoord moet de tekst van de verordening formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra de verordening in de komende maanden door beide medewetgevers is goedgekeurd, zal deze in het Publicatieblad van de Unie worden gepubliceerd en zal deze onmiddellijk in werking treden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

volg ons op facebook