De EV Coöperatie heeft leden en partners. De leden worden waar mogelijk ingeschakeld bij de uitvoering van projecten. De partners helpen ons om nog meer kwaliteit te bieden, specifieke projecten beter uit te voeren en specifieke kennis van zaken in te kunnen zetten.

logo swp

Smart Work Place

Ondernemingen die stappen willen zetten met een serieuze verduurzaming van hun wagenpark, hebben doorgaans ook meer ambities op het gebied van toekomstgericht en circulair ondernemen. Met het eerste kunnen wij hen uitstekend van dienst zijn, zowel met advies als met informatie en motivatie van medewerkers. Heel mooi en bijzonder is het dat wij voortaan bij hen ook onze partner Smart Work Place (SWP) kunnen introduceren om zo aan nog weer volgende stappen te kunnen bijdragen.

De subtitel van SWP ‘voor een gezonde en circulaire werkomgeving’ zegt al veel. De drie initiatiefnemers van het in Velp gevestigde Smart WorkPlace, deels afkomstig uit de wereld van het Facility Management, ontwikkelen vanuit een holistisch, branche-overstijgend en eindgebruikersperspectief een kennisplatform dat een toekomstige slimme, gezonde en circulaire werkomgeving gaat helpen realiseren. Hun kennisplatform is de verbindende schakel voor partijen die in de turbulentie van alle actuele ontwikkelingen op zoek zijn naar overzicht, kennis en wijsheid. Smart WorkPlace communiceert, verbindt en activeert. Het verbindt en activeert opdrachtgevers, branches, experts, vernieuwers, kennis en netwerken. Het laat hen van elkaar leren en integraal en open samenwerken aan impactvolle projecten. De specialisten van SWP brengen daarbij expertise, hun netwerk en hun ervaring in. Een bijzonder partnership! Zie ook www.smartwp.nl